online gegevens opvragen winkel acties

Kwaliteit

Om onze kwaliteit van onze voeders te garanderen hebben wij onder andere:

 • GMP+ gecertificaat
 • Ons aangesloten bij Secure Feed
 • Ons aangesloten bij Schothorst Feed Research in Lelystad
 • Een intensief analyse en controle systeem van grondstoffen
 • Een intensief analyse en controle systeem van eindproducten
 • Openheid van samenstellingen

GMP+ certificaat

Het GMP+ certificaat is een wettelijk erkend systeem voor de productie van kwalitatief goed en veilig voer. Door een gestructureerde manier van werken en controle op grondstoffen en eindproduct wordt dit bereikt. Daarnaast is er een tweejaarlijkse, onafhankelijke controle door een onafhankelijke instelling en regelmatige controle op de juiste manier van werken.

Secure Feed

Secure Feed is een stichting met als doel een gezamenlijke intensieve controle van grondstoffen ten behoeve van de mengvoederindustrie. Door gezamenlijk eisen aan toeleveranciers te stellen en deze gezamenlijk te auditten is het zeer efficiënt mogelijk veilige grondstoffen voor onze eindproducten beschikbaar te hebben. Elke deelnemer is verplicht om alleen bij Secure Feed gecertificeerde instellingen in te kopen.

Het doel van Secure Feed is het ontwikkelen en beheren van het systeem, waarbij ten behoeve van de aangesloten diervoederbedrijven wordt beoogd de veiligheid te borgen van de door hen aan te kopen of op andere wijze te verwerven grondstoffen, producten en diensten en de leveranciers te beoordelen op hun vermogen om veilige grondstoffen, producten en diensten te leveren.

Secure Feed heeft de volgende doelstellingen

 • Beschikken over gedetailleerde specificaties van de grondstoffen
 • Beoordelen of leverancier het vermogen heeft het product te leveren overeenkomstig GMP-regeling en wetgeving
 • Regelmatig bezoeken van leveranciers en het beoordelen van auditresultaten
 • Uitvoeren van een monitoringsprogramma (gebaseerd op risico-analyses)
 • Registreren en opvolgen van klachten en afwijkingen

Schothorst Feed Research

Schothorst Feed Research is een onafhankelijk internationaal, opererende onderzoeksinstelling met als doel het rendement bij onze klanten continue te verbeteren. Zie voor meer informatie op www.schothorst.nl

Intensieve analyse en controle op grondstoffen en eindproducten

Hiervoor hebben wij een procedure ontwikkelt waarbij de grondstoffen en eindproducten willekeurig worden geanalyseerd. Hierdoor kunnen wij de voederwaarde van onze eindproducten garanderen naar onze afnemers.

Voor de analyse werken wij uitsluitend met erkende laboratoria. Daarnaast hebben wij een procedure voor onze grondstoffen inname. Uitsluitend hoogwaardige producten mogen bij ons gelost worden.

Openheid van samenstellingen

Wij zijn van mening dat onze afnemer moet weten wat er in zijn/haar voer zit. Daardoor is het ook mogelijk om als afnemer met onze adviseur deze samenstelling door te spreken en in te zien. Hierdoor is het nog beter om een hoger rendement te behalen en bij een verminderde prestatie in de stal hier correct op in te grijpen. Daarnaast gebruiken wij alleen hoogwaardige grondstoffen en optimaliseren wij alleen wanneer de markt erom vraagt. Wij zijn van mening dat een samenstelling eerder te vaak dan te weinig verandert. Dit geeft alleen maar problemen bij de prestaties van uw dieren. Doordat wij een transparant prijsbeleid voeren, is het voordeel door de optimalisatie ook één op één voor de afnemer. Hiervoor zijn wij ook deelnemer van Voederwaarde.nl. Hierdoor worden wij door een onafhankelijke instelling gecontroleerd, dat wij de juiste werkwijze en declaraties hebben.