online gegevens opvragen winkel acties

 

Historie CAVV ZUID-OOST SALLAND

De CAVV (Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging), meestal “de Coöperatie” genoemd, is opgericht als gevolg van een maatregel van de Duitse bezetter. In 1942 werden n.l. alle standsorganisaties opgeheven. Ook de, in februari 1918, opgerichte ABTB (Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond) afdeling Haarle, die ondermeer de aan- en verkoop van veevoeder, meststoffen, zaai- en pootgoed, enz. voor haar leden verzorgde, werd hierdoor getroffen. De zakelijke activiteiten mochten echter wel ondergebracht worden in een nieuwe vereniging en zo ontstond de CAVV. Bij de oprichting kreeg het de naam: CAVV “Haarle van de ABTB”. Het bestuur van de opgeheven ABTB werd het bestuur van het nieuwe bedrijf.

Schaarste aan grondstoffen, meststoffen op de bon, leveringsplicht van granen aan de bezetter, waren de dingen waar de CAVV dagelijks mee geconfronteerd werd. Toen de grondstoffen steeds schaarser werden, en er daardoor weinig werk was, probeerde hij zijn tijd zo zinvol mogelijk te besteden. Dubieuze debiteuren werden bezocht met een gunstig resultaat zodat men met een schone lei kon beginnen. Samen met molenaar B. Munster, werden vele gesprekken gevoerd, zodat men op een gegeven moment tot de conclusie kwam dat Munster het voordeligst zijn bedrijf kon verkopen en in loondienst bij de CAVV kon komen. Met bestuur en leden werd op dit punt overeenstemming bereikt. Zo had de CAVV zijn eerste onroerend goed n.l. een voor die tijd vrij modern maal- en mengbedrijf. Tot aan het einde van de oorlog bestonden de werkzaamheden van de molenaar hoofdzakelijk uit het malen van granen die door de leden zelf verbouwd werden. Na de bevrijding op, 9 april 1945, duurde het nog een aantal jaren voor de distributie door de overheid werd opgeheven en er in alles weer vrij, zonder bonnen en toewijzingen, gehandeld kon worden.

Eind 1948 werd de eerste vrachtwagen aangeschaft. Een omgebouwde Dodge Beep uit het Amerikaanse leger. Men had toen de mogelijkheid om de klanten wekelijks te bezorgen. Ook werd deze auto ingezet bij de aanvoer van grondstoffen, meststoffen, brandstoffen enz. die met wagons van de Nederlandse Spoorwegen werden aangevoerd naar de losplaats aan de Stationsweg in Haarle. Tegenwoordig vindt een gedeelte van de aanvoer van grondstoffen plaats per schip naar Kampen, Hengelo, Deventer en Lochem. De meeste goederen en grondstoffen worden, franco bedrijf, met auto’s aangevoerd.

In de naoorlogse jaren zag het bedrijf er, met name goederen waarin gehandeld werd, heel anders uit dan tegenwoordig. Er werden, naast veevoeder, grote hoeveelheden vaste brandstoffen, steenkool, bruinkoolbriketten, persturf enz. omgezet. In het voorjaar werden, via de broederijen, waar de CAVV contact mee had, duizenden eendagskuikens geleverd. Ook was er wekelijks zo’n omzet van 15.000 eieren welke geleverd werden aan de CEV (Coöperatieve Eierveiling) in Arnhem. In de goederenstaten van tegenwoordig kom je dit niet meer tegen.

In 1952 werden de eerste grondstoffensilo’s gebouwd. Enkele jaren later volgden de eerste betonnen silo’s met een capaciteit van 600.000 kg. Er werd een bulkbeladingsstation geïnstalleerd want de bulkauto voor levering van “losmeel” had zijn intrede gedaan. In 1958 werd de nieuw gebouwde opslagloods in gebruik genomen. Het machinepark werd in de volgende jaren geheel vernieuwd en aangepast. Zo werden o.m. de molenstenen vervangen door een hamermolen en werden korrelpersen geplaatst.

Op 1 juli 1981 is de CAVV Haarle een fusie aangegaan met de CAVV “Heeten-Lettele”. De fusie betekende voor de leden een versterking van de CAVV-activiteiten binnen een aaneengesloten werkgebied, dat door de fusie ontstond.

Op 4 februari 1995 werd de fabriek door brand grotendeels verwoest. Gelukkig kon deze op dezelfde plaats weer worden herbouwd. In het voorjaar van 1996 werd de nieuwe productie-eenheid weer in gebruik genomen. Hierdoor heeft de CAVV momenteel een zeer moderne volledig geautomatiseerde productielocatie.

Het bedrijf produceert o.m. mengvoeders voor rundvee, varkens, pluimvee, geiten, konijnen enz. Deze voeders worden geproduceerd onder het GMP+ certificaat. GMP is een kwaliteitssysteem, waarbij alle procedures en controle stappen vastgelegd worden. Monsters worden in een gecertificeerd laboratorium geanalyseerd. Hierdoor is de garantie op een kwaliteitsvoer optimaal. Naast veevoeder worden ook ruwvoeders, zaai- en pootgoed, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen enz. geleverd.

Ook beschikt de CAVV over een eigen voorlichtingsdienst. Voorlichters worden o.m. ingeschakeld om de klant van een deskundig advies te voorzien inzake voersamenstelling voor het specifieke bedrijf en situatie. Ook worden zij ingeschakeld voor management verbeteringen op het bedrijf, advisering bij bedrijfsontwikkeling, verbouw en nieuwbouwplannen enz.

Bij de start van het bedrijf in 1943 fungeerde een afgetimmerd hoekje van de meelzolder ruim tien jaar lang als kantoor. Tijdelijk werd hierna uitgeweken naar een gehuurde kantoorruimte bij rijwielhandel Besten. Nadat molenaar Munster met pensioen ging, en aangaf om in Borne te gaan wonen, kwam zijn woning vrij en werd tot winkel- en kantoorruimte verbouwd. Dit kantoor is inmiddels gesloopt. Op dezelfde plek is een nieuw kantoor met winkel gebouwd wat in 2008 in gebruik is genomen.

Tegenwoordig beschikt de CAVV over een modern bedrijf t.a.v. machines en gebouwen. Met een ledenbestand van ongeveer 200 leden, welke ook in de meeste gevallen trouwe klanten zijn, gemotiveerde medewerkerkers kan men de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.