online gegevens opvragen winkel acties

Algemeen

Een uitgebalanceerd rantsoen is essentieel voor een optimale prestatie van uw vleeskuikens.

Hiermee hebt u aan CAVV Zuid-Oost Salland een betrouwbare partner. Wij hebben alle deskundigheid is huis om uw dieren optimaal te laten groeien met een maximaal financieel resultaat. Wij hebben een onafhankelijke positie in de markt ten opzichte van broederijen en slachterijen, maar kunnen u wel helpen met behulp van betrouwbare partners voor de levering van ééndagskuikens en afzet slachtrijpe vleeskuikens, indien u dit wenst.

Kortom een deskundige voerleverancier voor uw vleeskuikens met oog voor uw bedrijfsresultaat, onafhankelijk in de markt.