online gegevens opvragen winkel acties

Vleesvee

Vleesstieren

Als stierenhouder streeft u naar een optimaal rantsoen voor uw dieren. Dat houdt in dat het rantsoen zo goedkoop mogelijk moet zijn, maar het dient ook een probleemloos rantsoen te zijn.

Vaak worden er naast ruwvoer ook nog bijproducten gevoerd. Door onze rantsoenoptimalisatie kunnen wij ook bedrijfsspecifieke mengsels hiervoor leveren, zowel in meel- als in brokvorm.

Ons bedrijf is daar op ingericht en kan dat bijzonder efficiënt.

Wij hebben 1 basisvoer in ons assortiment:

  VEVI WDVE FEB
2071 Stierenbrok 120 WDVE 1000 120 20

Rosé

Voor de rosévleeshouderij bieden wij een uitgebreid pakket aan. U streeft naar een zo hoog mogelijk rendement met zo min mogelijk problemen met de diergezondheid.

Indien naast ruwvoer ook nog bijproducten gevoerd worden, kunnen wij door onze rantsoenoptimalisatie ook bedrijfsspecifieke mengsels hiervoor leveren, zowel in meel- als in brokvorm.      
Ons bedrijf is daar op ingericht en kan dat bijzonder efficiënt.

Wij hebben 2 standaard voeders in ons assortiment voor de rosé houderij:

  VEVI WDVE FEB
2053 Rosé kalverstartbrok 1050 135 25
2054 Rosé kalvergroeibrok 1000 110 30