online gegevens opvragen winkel acties

Melkvee 

Melkgevend

koe

Als veehouder streeft u naar een zo hoog mogelijk rendement op uw bedrijf. Dit betekent dat u een optimaal productieniveau nastreeft en zo min mogelijk problemen met de diergezondheid. Dat voorkomt veel onnodige kosten en uw dieren zullen bij de juiste voeding gezond produceren.
CAVV Zuid-Oost Salland heeft de ambitie om voor boeren een betrouwbare partner te zijn en zo een bijdrage te leveren aan een zo hoog mogelijk rendement op uw boerenbedrijf.
Wij leveren hoogwaardige, eerlijke voeders tegen een uiterst scherpe prijs/kwaliteit verhouding.

Speciaal voeders

Door de moderne inrichting van onze fabriek zijn wij in staat om op een zeer efficiente manier klanteigen samenstellingen aangepast op uw specifieke bedrijfssituatie te maken. Deze voeders zijn uitermate geschikt om uw basisrantsoen in balans te brengen. Ook is het mogelijk om via deze klantspecifieke samenstellingen de vitaminen/mineralen voorziening op peil te brengen.

Er is een groot assortiment met verschillende combinaties van verhoudingen tussen enkelvoudige grondstoffen mogelijk. Ze zijn in zowel brok als meelmengsel te verkrijgen.

Soya/Raap/MervoBest/Gerst/Tarwe/Maïsmeel/Pulp  Alle verhoudingen
Energiemixen Energieaanvulling in rantsoenen met te weinig maïs en/of trage energie.
Eiwitmixen Eiwitaanvulling in eiwitarme  basisrantsoenen.

Tevens leverancier van enkelvoudige grondstoffen, o.a.:

 • Soyaschroot
 • Mervobest (bestendige soyaschroot)
 • Raapzaadschroot
 • Tarwemeel
 • Diverse soorten mineralenmengsels en mineralenblokken

Assortimentskaart Rundveevoeders

Standaardvoeders

  VEM WDVE FEB  
 2001 A-brok  940 95  Compleet voer voor een lage kostprijs 
 2002 B-brok  940 110  10  Compleet voer voor een lage kostprijs 
 2003 rendementsbrok 950  120  10  Compleet voer met extra WDVE- aanvulling 
         

Topvoeders

       
         
  VEM WDVE FEB  
2004 Zetmeelbrok gras 960 105 0 Brok met hoogste bestendige zetmeel
2005 Optimaal Gras 960 105 5 Neutrale allround brok
2006 Optimaal Weide 950 100 0 Speciaal voor rantsoenen met weidegras
2007 Stimulansbrok 960  110 10 Bij trage rantsoenen voor optimale pensfermentatie
2008 Zetmeelbrok 940 105 0 Rustige brok met veel bestendig zetmeel
2009 Plusbrok 960 105 1 Wat smakelijkere brok met veel goede fermenteerbare koolhydraten
2010 Produktiebrok 995 115 5 Voor opstart van hoog productieve koeien
2011 Start lactatiebrok 980 115 12 Speciale brok voor de eerste 100 dagen in de lactatie
2012 Opstartbrok 1035 115 10 Voor de eerste 80 dagen in laktatie, maximaal 5 kg
2014 Productiebrok bzet extra 990 115 8 Melkstimulerende allround brok met zeer hoog bestendig zetmeel
2015 Optimaal safebrok 940 105 10 Extra veilig krachtvoer bij snelle rantsoenen.


Droogstand

Om een melkkoe goed te laten produceren, moet ze goed voorbereid worden op de nieuwe lactatie. Om tot een goede droogstand te komen hebben wij enkele richtlijnen op papier gezet.

Lengte droogstand

Uit onderzoek is gebleken dat er een optimale lengte van de droogstand is. Wanneer de droogstand te kort is, is er te weinig tijd voor een goede voorbereiding. Daarnaast is het negatief voor de uiergezondheid en starten de koeien met te weinig productie op.
Als de droogstand te lang duurt bestaat de kans op vervetting. De optimale droogstand duurt 5-6 weken, vaarzen 6 weken en oudere koeien 5 weken.

Conditiescore

In de laatste periode van de lactatie moet de basis gelegd worden voor de juiste conditie in de droogstand. Bij oudmelkte koeien moet dus met name de conditie de afbouw van de krachtvoergift bepalen.
Een goede conditiescore in de droogstand ligt tussen de 3 en de 3,5.
Belangrijk is dat de koeien niet mogen afvallen tijdens de droogstand, ook al zijn ze te vet. Zorg dus voor voldoende energieopname.

DS-opname

In de droogstand ligt de ds-opname tussen de 11 en 13 kg. Het is belangrijk dat deze opname gehaald wordt en dit moet dus ook gestimuleerd worden. Voldoende vulling van de pens, zorgt ervoor dat de opnamecapaciteit na het kalven voldoende is. Naast voldoende vulling is ook de prikkeling van de pens van belang.
Wanneer deze punten goed op orde zijn is de kans op legmaagverdraaiingen en pensverzuring  kleiner.
In de laatste weken voor het kalven neemt de ds-opname wel af, in deze periode neemt de behoefte van de koeien toe. Het is dus zaak dat de energiedichtheid van het rantsoen omhoog gaat.

Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

 • De droge koeien in één groep houden met een krachtvoerbox. ( Dit heeft de voorkeur)

 • De droge koeien in twee groepen houden.

Rantsoen

Structuur is tijdens de droogstand een belangrijk punt. Om de pens goed aan het werk te houden is het belangrijk dat er voldoende pensprik is. Voldoende structuur zorgt voor pensprik en geeft daarnaast extra volume.
Naast de structuur zijn het soort energie en eiwit in het rantsoen van belang.

Een goed rantsoen voor de far-off koeien zou kunnen bestaan uit:

 • 2 à 3 kg DS uit stro of graszaadhooi;

 • 6 à 7 kg DS uit voordroogkuil (let wel op de kwaliteit);

 • 3 kg DS uit snijmaïs;

 • 125 gr Mervit Droogstand

Voor de close-up dient de energiedichtheid verhoogt te worden. Dit kan bijvoorbeeld door ½ far-off rantsoen en ½ melkgevend rantsoen te verstrekken.
Nog beter is het om een apart rantsoen te maken voor de close-up.
De laatste twee weken dient dit rantsoen aangevuld te worden met de Prelaktatiebrok.
Maïs moet in elk geval in de close-up periode gevoerd worden om de pensbacteriën alvast weer te laten wennen aan de zetmeelvertering.

De producten die CAVV Zuid-Oost Salland leveren voor droogstaande koeien zijn:

Prelaktatiebrok

Speciale brok die samengesteld is om de koeien in de close-up fase van alle belangrijke voedingselementen te voorzien. Vanaf 2 weken voor afkalven mee beginnen, 1 à 2 kg per koe per dag van verstrekken.
Deze brok bevat 980 VEM, 115 WDVE en 15 FEB.

Droogstandsmineralen

 • Mervit Droogstand zP (zonder fosfor) 
  • 100-125 gram per dier per dag
 • Mervit Droogstand 
  • 100-125 gram per dier per dag
 •   MPM: Melkziekte Preventie Mix
  • Met extra lage kation/anion balans
  • 200-300 gram per dier per dag

Farm-O-San koedrank

 • Koedrank direct na het afkalven verstrekken. Voor een optimale start van de lactatie.