online gegevens opvragen winkel acties

MelkveeExpert

MelkveeExpert

Wat is MelkveeExpert ?
MelkveeExpert is een programma waarin uw voerleveringen, de MPR uitslagen en uw melkafleveringen met elkaar gecombineerd worden. Nadat deze gegevens in dit programma gezet zijn, kunnen er belangrijke kengetallen berekend worden, zoals krachtvoer verbruik per 100 kg meetmelk en krachtvoerkosten per 100 kg meetmelk. Omdat deze gegevens elke maand automatisch opnieuw worden verwerkt ontstaat er een overzicht waarin u voor u zelf duidelijk in beeld heeft wat uw krachtvoerkosten zijn geweest. Dit kunt u zowel op technisch als economisch aspect bekijken. Daarnaast worden alle gegevens ook apart in een overzicht gezet. Zo hebt u de voergegevens, MPR uitslagen en de melkafleveringen in hetzelfde programma bij de hand.  

Waarom MelkveeExpert ?
De voergegevens worden verzorgd door CAVV Zuid-Oost Salland. De melkaflevering gegevens worden verzorgd door uw zuivelfabriek en de MPR uitslagen worden verzorgd via NRS. Hierdoor hebt u geen werk met het invoeren van gegevens.  
Als u het programma SVG-viewer heeft geïnstalleerd kunt u de hoeveelheden van melk, eiwit, vet, ureum, BSK en NO overzichtelijk zien. De laatste zes melkcontroles worden hier in een grafiek gezet.
Een ander voordeel van MelkveeExpert is dat uw voorlichter ook kan inloggen op uw account en op deze manier mee kan kijken met uw bedrijf. Zo heeft uw voorlichter bij eventuele problemen snel inzicht in uw kengetallen en kan er sneller geanalyseerd en eventueel gereageerd worden.

CAVV Zuid-Oost Salland hoopt door middel van deze extra service een duidelijk overzicht van uw bedrijfsmanagement te creëren, met name op het gebied van krachtvoerkosten en productieresultaten. Kijk op MelkveeExpert

Cijfers MelkveeExpert over 2016 bekend


Technisch 2014 2015 2016
Gemiddeld aantal koeien 90 93 100
Kg melk per koe per jaar 8395 8626 8717
Vet% 4.4 4,48 4,49
Eiwit% 3.54 3,58 3,58
Kg krachtvoer per 100 kg meetmelk 21 21,7 23.5
Kg krachtvoer uit bijproducten per 100 kg meetmelk 1,4 1,4 1,4
Totaal kg krachtvoer per 100 kg meetmelk 22.4 23.1 24.9
Celgetal  172 170 173
Ureum  21 21 22
       
Economisch (excl. BTW)      
Melkgeld per 100 kg meetmelk 37,05 29.28 27.55
Totaal krachtvoerkosten per 100 kg meetmelk 6,47 6,26 6,28
Saldo per 100 kg mm 30,58 23.02 21.27
       
Saldo melk-voer per koe per jaar 2725 2121 1975


Bovenstaande resultaten zijn gemiddelden waar we als bedrijf trots op mogen zijn!