online gegevens opvragen winkel acties

Lammeren

Voor de lammeren hebben wij een 1- en 2-fasenvoersysteem.
Bij het 1-fasesysteem wordt één type brok gedurende de gehele opfok doorgevoerd.
Dit maakt het voeren van de jonge geiten eenvoudiger.
Bij het 2-fasensysteem wordt gestart met een startbrok. Deze wordt na enige tijd vervangen door de opfokkorrel. Dit om de melkgeiten een zo optimale ontwikkeling te laten doormaken.