online gegevens opvragen winkel acties

 

Geiten rendement in beeld

C.A.V.V. Zuid-Oost Salland heeft in samenwerking met LTO, andere mengvoederbedrijven en Elda meegewerkt aan een uniforme kengetallen berekening in de melkgeitenhouderij. Het programma GRIB ( Geiten Rendement In Beeld) is begin 2015 geïntroduceerd bij onze geitenhouders. 

GRIB overzicht

Op het GRIB overzicht is het mogelijk uw bedrijf te vergelijken met de referentiegroep. De referentiegroep wordt berekend over het huidige rollende jaar. De eigen prestaties kunnen vergeleken worden over een bepaalde periode. In de referentiegroep zitten bedrijven die deelnemen aan GRIB en waarvan alle gegevens goed en compleet in het systeem zijn verwerkt.

Om dit te controleren wordt onder andere gekeken of de zuivelgegevens goed binnenkomen, of de berekende melkproductie past bij de prestaties van dit bedrijf en/of het krachtvoerverbruik per 100 kg melk past in het beeld. Mocht het onduidelijk zijn of een bedrijf betrouwbaar is voor de referentiekolom, dan wordt er contact opgenomen. Gezamelijk wordt nagelopen of de bedrijfsgegevens juist zijn ingevuld. Dit zorgt ervoor dat de referentiegroep ook echt representatieve cijfers bevatten. Op dit moment bestaat er binnen GRIB één referentiegroep. In de toekomst wordt het mogelijk zelf te kiezen met welke groep u uw bedrijf wilt vergelijken. Dit zal mogelijk worden voor bijvoorbeeld studiegroepen. Dit alles echter op verzoek van de melkgeitenhouder(s)