online gegevens opvragen winkel acties

Graszaadhooi

Graszaadhooi, wat ingezet wordt als energiearme bijvoeding voor droogstaande koeien, jongvee en tevens als structuurvoer in het melkveerantsoen, is verkrijgbaar in 3 varianten:

  • Engels Raai
  • Roodzwenk
  • Rietzwenk

Rietzwenk is het meest geschikt als structuurbron. Voor wat betreft energiearme bijvoeding kunt u beter Engels Raai kiezen. Graszaadhooi is bij CAVV Zuid-Oost Salland altijd voorradig. Wij leveren ook in deelvrachten of combinaties rechtstreeks uit naar de boer.