online gegevens opvragen winkel acties

Perspulp

Perspulp wordt geproduceerd tijdens de verwerking van suikerbieten tot suiker. Perspulp is een product dat erg melkdrijvend is. Tevens wordt het eiwitgehalte positief beïnvloedt. Daarnaast heeft perspulp een hoge verteerbaarheid en een hoge eiwitbestendigheid.
CAVV Zuid-Oost Salland levert perspulp uit met combinaties van ongeveer 30 ton. Verkoop vindt plaats op basis van prijs per procent droge stof.